قالب و افزونه وردپرس

لایوت ها در اندروید

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

RelativeLayout   یکی از ویوگروب ها یا  همان  view Group  لایوت Xml  است که به منظور  نمایش ویوهای فرزند در موقعیت های مختلف  بکار می رود.  در این ویوگروب ها موقعیت هر ویو (view)  می تواند به نسبت سایر عناصر موجود در این ویوگروب ها تعریف شود (مانند به سمت چپ یا زیر یک ویو دیگر) و  همچنین با توجه به موقعیت آن عنصر با ویوگروپ پدر، می توانن مکان های مختلفی را برای ویوها یا ویوگروپ های فرزند تدر داخل ویوگروپ پدر تعریف کرد. مهمترین خاصیت این ویوگروپ داشتن انعطاف پذیری لازم برای جابجایی عناصر در داخل ویوگروپ است.

برخی از ویژگی های این ویوگروپ شامل موارد زیر می باشد:

android:layout_alignParentTop

اگر از نوع true  باشد لبه بالایی این نمایه را لبه بالایی ویوگروپ والد مطابقت می دهد.

android:layout_centerVertical

اگر از نوع true  باشد ویو را در وسط ویوگروپ بوصورت عمودی قرار می دهد

android:layout_below

ویوها را براساس ایدی لایه ای در زیر آن لایه قرار می دهد

android:layout_toRightOf

لبه سمت چپ این ویو را به سمت راست نمای ویو  تعریف شده با یک ایدی قرار می دهد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"
  android:background="#c9969e">
<RelativeLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/mybutton">
  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="94dp"
    android:layout_alignRight="@+id/editText2"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText2"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText2"
    android:layout_alignStart="@+id/editText2" />

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textPersonName"
    android:ems="10"
    android:id="@+id/editText2"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Login"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:id="@+id/button22"
    android:layout_marginTop="37dp"
    android:layout_below="@+id/editText2"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Name"
    android:textSize="20dp"
    android:id="@+id/textView18"
    android:layout_alignBottom="@+id/editText"
    android:layout_alignLeft="@+id/textView19"
    android:layout_alignStart="@+id/textView19" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Email"
    android:textSize="20dp"
    android:id="@+id/textView19"
    android:layout_alignBottom="@+id/editText2"
    android:layout_toLeftOf="@+id/editText2"
    android:layout_toStartOf="@+id/editText2" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Signup"
    android:id="@+id/button23"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:layout_alignTop="@+id/button22"
    android:layout_toLeftOf="@+id/button22"
    android:layout_toStartOf="@+id/button22" />
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Forgot"
    android:id="@+id/button24"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:layout_alignTop="@+id/button22"
    android:layout_toRightOf="@+id/button22"
    android:layout_toEndOf="@+id/button22" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="welcome to My App"
    android:textSize="30dp"
    android:textColor="@color/black"
    android:id="@+id/textView20"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignLeft="@+id/button23"
    android:layout_alignStart="@+id/button23" />
</RelativeLayout>
</RelativeLayout>

LinearLayout یکی از ویوگروب ها یا  همان  view Group  لایوت Xml  است که به منظور  نمایش ویوها بصورت انباشت بر روی هم بکار می رود بعبارت دیگر ویوها یکی پس از دیگری بصورت عمودی یا افقی بر روی هم انباشته می شوند، . در این ویوگروپ یک ردیف تنها یک فرزند دارد، و مهم نیست که ویوها چقدر بزرگ یا کوچک باشند. از این رو میزان تغیر پذیری ویوهاهای فرزند در محدوده همان ویوگروپ  در جهت های وسط راست و چپ امکان پذیر است.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">
<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:layout_gravity="center"
  android:text="LinearLayout"
  android:gravity="center"
 />
  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_gravity="center" />

  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textPersonName"
    android:ems="10"
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/editText2"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="New Button"
    android:id="@+id/button22"
    android:layout_below="@+id/editText2"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="39dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal" />
</LinearLayout>

 

 

TableLayout  ویوهای فرزند را در  سطر و ستون های مختلف قرار می دهدو هر سطر دارای صفر یا بیش از یک سلول است. اگرچه در TableLayout خطوط مرزی ردیف ها، ستون ها یا سلول های جدول  مشخص نیست ولی ساختار آن ملحوظ است . در  TableLayout اشیاء در داخل TableRow تعریف می شوند که هر کدام یک ردیف را تعریف می کنند . عرض ستون ها  هم  توسط بزرگترین سلول در آن ستون تعریف می شود.

<TableLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:shrinkColumns="*" android:stretchColumns="*" android:background="#ffffff">


  <!-- ردیف 1 با یک ستون -->
  <TableRow
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:gravity="center_horizontal">


    <TextView
      android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
      android:textSize="18dp" android:text="Row 1" android:layout_span="3"
      android:padding="18dip" android:background="#00ffa1"
      android:textColor="#cc3c3c"/>


  </TableRow>

  <!-- ردیف 2 با سه ستون -->


  <TableRow
    android:id="@+id/tableRow1"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_width="match_parent">

    <TextView
      android:id="@+id/TextView07" android:text="Row 2 column 1"
      android:layout_weight="1" android:background="#9c5353"
      android:textColor="#000000"
      android:padding="20dip" android:gravity="center"/>

    <TextView
      android:id="@+id/TextView2" android:text="Row 2 column 2"
      android:layout_weight="1" android:background="#ce18cb"
      android:textColor="#000000"
      android:padding="10dip" android:gravity="center"/>

    <TextView
      android:id="@+id/TextView03" android:text="Row 2 column 3"
      android:layout_weight="1" android:background="#ff0505"
      android:textColor="#04fc00"
      android:padding="10dip" android:gravity="center"/>

  </TableRow>

  <!-- ردیف سه با دو ستون -->
  <TableRow
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:gravity="center_horizontal">

    <TextView
      android:id="@+id/TextView06" 
      android:text="Row 3 column 1"
      android:layout_weight="1" 
      
    android:textColor="#000000"
    android:padding="18dip" android:gravity="center"/>

    <TextView
      android:id="@+id/TextView5" android:text="Row 3 column 2"
      android:layout_weight="1" android:background="#a09f9f"
      android:textColor="#000000"
      android:padding="18dip" android:gravity="center"/>
  </TableRow>

</TableLayout>

 

GridLayout یکی از ویوگروب ها یا  همان  view Group  لایوت Xml  است که ویوها را در یک شبکه دو بعدی نمایش می دهد.در این ویو گروپ  آیتم ها به صورت خودکار با استفاده از ListAdapter   در گرید ویو نمایش داده می شود:

<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/GridLayout1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:columnCount="2"
  android:rowCount="2"
  android:orientation="horizontal"
  tools:context=".GridXMLActivity" >
  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_gravity="left|top"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:text="Button1" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_gravity="left|top"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:text="Button2" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_gravity="left|top"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:text="Button3" />

  <Button
    android:id="@+id/button4"
    android:layout_gravity="left|top"
    android:background="@drawable/mystyle"
    android:text="Button4" />
</GridLayout>

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *