برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

حلقه for و while در اندروید

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

در اندروید نیز به مانند سایر زبان های برنامه نویسی از ساختارهای حلقه ای while و for  به منظور پایش تمام ارزش های مربوط به یک متغیر (در ارایه ها) یا به منظور تکرار عملیات ها تا زمان رسیدن به شرط حلقه  استفاده می شود. درواقع این روش بهینه ترین روش برای  بررسی متغیرها یا شرط هاست. از این رو یک برنامه نویس اندروید می بایست ضرورتاً حتی در سطح مقدماتی نیز از کارکرد و ضرورت استفاده از چنین روش هایی آگاه باشد. در این صورت است که می توان از لحاظ برنامه نویسی با استفاده از این ساختارها روش خلاقانه تری را برای حل مسائل مربوط به برنامه نویسی ابداع کرد.

حلقه for

در یک حلقه حتما در گام اول باید مبدا  یا مقدار اولیه متغیر برای حرکت در جریان حلقه مشخص شود . در گام بعدی باید مشخص شود که تکرار حلقه در چه شرایطی می بایست متوقف شود و نهایتاً این که مقدار حرکت یک حلقه از یک حلقه به حلقه بعدی به چه میزان یا به چه مقدار  باشد: سینتکس کلی حلقه for  به شکل زیر می باشد:

مثال :

for (int i = 0; i < 20; i++) {
    String value = String.valueOf(i);
    Toast.makeText(getApplicationContext(),value,Toast.LENGTH_LONG).toString();
    
}

حلقه while:

حلقه while نیز همانند حلقه for  به منظور پایش ارزشهای متعدد یک متغیر یا به منظور تکرار عملیات ها تا زمان رسیدن به شرط مورد نظر دامه می یابد. در این روش نیز همانند روش قبل حلقه تا زمان رسیدن به شرط موردنظرمان ادامه می یابد و در هر گام نیز مقدار تغییرپذیری متغیر نیز مشخص می شود و اگر سطح متغیرپذیری به شرط مورد نظر ما رسید تکرار حلقه متوقف می شود:

 

int x = 0;
while( x > 10 ) {
    // تکرار حلقه
    x = x +2;
}

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *