برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

ارسال اس ام اس در اندروید

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

برای ارسال اس ام در اندروید دو  روش متفاوت وجود دارد .

روش اول با استفاده از intent

String phone = "09142584652";
    String messagebody = "سلام بر همگی";
    Intent smsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);

    smsIntent.setData(Uri.parse("smsto:"));
    smsIntent.setType("vnd.android-dir/mms-sms");
    smsIntent.putExtra("address", phone);
    smsIntent.putExtra("sms_body", messagebody);

    try {
      startActivity(smsIntent);
      finish();
      Log.i("Finished sending SMS...", "");
    } catch (android.content.ActivityNotFoundException ex) {
      Toast.makeText(MainActivity.this,
          "SMS faild, please try again later.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

روش دوم بدون استفاده از intent

String phone = "09142584652";
    String messagebody = "سلام بر همگی";

    SmsManager sms = SmsManager.getDefault();

    sms.sendTextMessage(phone, null, messagebody, null, null);

    Toast.makeText(this, "Sent.", Toast.LENGTH_SHORT).show();

در نهایت لازم است که مجوز یا premision  زیر را به مانیفیست پروژه خود اضافه کنید.

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *