قالب و افزونه وردپرس

مرتب سازی آرایه ها و عناصر آن

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

عناصر موجود در یک آرایه می تواند از لحاظ ترتیب بندی به ترتیب حروف الفبا یا عددی، نزولی یا صعودی مرتب شوند.در زبان php توابعی به منظور مرتب سازی عناصر آرایه ها وجود دارد که یادگیری نحوه بکارگیری هریک از توابع  می تواند کمک شایانی در مدیریت ارزش های مربوط به عناصر آرایه ای  کند
در این مبحث ما قصد داریم به برخی توابع متداول در زبان php ، که به مرتب سازی عناصر آرایه ای می پردازند اشاره ای داشه باشیم .


تابع () sort

در این روش آرایه های بصورت ترتیبی الفبا و بصورت صعودی مرتب سازی می شود:

مثال:

<?php
    $words = array("b", "c", "a");
    sort($words);

    $word_length = count($words);
    for($x = 0; $x < $word_length; $x++) {
    echo $words[$x];
    echo "<br>";
    }
?>

که خروجی آن به شکل زیر خواهد بود:

a
b
c

تابع ()rsort

در این روش آرایه های بصورت ترتیبی الفبا و بصورت نزولی مرتب سازی می شود:

مثال:

<?php
    $words = array("b", "c", "a");
    rsort($words);

    $word_length = count($words);
    for($x = 0; $x < $word_length; $x++) {
    echo $words[$x];
    echo "<br>";
    }
?>

خروجی:

c
b
a

تابع() asort

در این روش عناصر موجود در آرایه های انجمنی با توجه به ارزش های هریک از عناصر ، بصورت صعودی مرتب سازی می شود .

مثال:

<?php
    $grade = array("hamed"=>"18", "ali"=>"14", "hassan"=>"17");
    asort($grade);
    foreach($grade as $x => $x_value) {
    echo "Key array is=" . $x . ", Value array is=" . $x_value;
    echo "<br>";
    }
   ?>

خروجی:

Key array is=ali, Value array is=14
Key array is=hassan, Value array is=17
Key array is=hamed, Value array is=18

 

تابع () ksort

در این روش عناصر موجود در آرایه های انجمنی بر اساس کلید هریک از عناصر(تعداد کاراکترها) آرایه ای و به ترتیب صعودی مرتب سازی می شود.

مثال:

<?php
    $grade = array("hamed"=>"18", "ali"=>"14", "hassan"=>"17");
    ksort($grade);
    foreach($grade as $x => $x_value) {
    echo "Key array is=" . $x . ", Value array is=" . $x_value;
    echo "<br>";
    }
    ?>

خروجی:

Key array is=ali, Value array is=14
Key array is=hamed, Value array is=18
Key array is=hassan, Value array is=17

 

تابع()arsort

در این روش عناصر موجود در آرایه های انجمنی بر اساس ارزش هریک از عناصر آرایه ای و به ترتیب نزولی مرتب سازی می شود.

مثال:

<?php
    $grade = array("hamed"=>"18", "ali"=>"14", "hassan"=>"17");
    arsort($grade);
    foreach($grade as $x => $x_value) {
    echo "Key array is=" . $x . ", Value array is=" . $x_value;
    echo "<br>";
    }
    ?>

خروجی :

Key array is=hamed, Value array is=18
Key array is=hassan, Value array is=17
Key array is=ali, Value array is=14

تابع ()krsort

در این روش عناصر موجود در آرایه های انجمنی بر اساس کلید هریک از عناصر آرایه ای و به ترتیب نزولی مرتب سازی می شود.

مثال:

<?php
    $grade = array("hamed"=>"18", "ali"=>"14", "hassan"=>"17");
    krsort($grade);
    foreach($grade as $x => $x_value) {
    echo "Key array is=" . $x . ", Value array is=" . $x_value;
    echo "<br>";
    }
    ?>

خروجی:

Key array is=hassan, Value array is=17
Key array is=hamed, Value array is=18
Key array is=ali, Value array is=14
دسته‌ها: آموزش PHP

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *