قالب و افزونه وردپرس

ساختارهای تصمیم گیری در php

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

ساختارهای تصمیم گیری از مهمترین دستورات زبان php محسوب می شود که یادگیری مفاهیم موجود در آن از جنبه های بسیاری می تواند در تسریع فرایند پیشرفت آموزشی شما کمک کننده و موثر باشد . به همین منظور در همین مقاله سعی داریم این موضوع و مباحث مرتبط با این مقوله را بطور اختصار و کاربردی خدمت  آن دسته از دوستانی که تازه  آموزش این زبان را شروع کرده اند،ارائه کنیم.بطور کلی عناوین آموزشی این مقاله  1- بررسی دستورات شرطی if ،دستور if – else  ،دستور else if دستور switch  می باشد.

 

ساختارهای تصمیم گیری به مجموعه ای از دستورات اطلاق می شود که شرطی را بررسی کرده و در صورت تحقق آن شرط ، دستوراتی را اجرا می نمایند، و در صورت عدم تحقق آن ، مجموعه دیگری از دستورات را اجرا می کنند. از این رو می توان به سادگی دریافت که نقشی که ساختارهای تصمیم گیری ایفا می کند نقشی اساسی و مهم در تمام زبان های برنامه نویسی است.

دستور if

این دستور همانطور که از معنای مفهومی آن پیداست بدین معناست که اگر شرط مورد نظر برنامه نویس در جریان پردازش برنامه روی دهد،  اقدام به خصوصی از برنامه صادر  شود. برای مثال اگر داده های ورودی مربوط به نام ثبت نام کنندگان خالی باشد ، برنامه با دیالوگی به کاربر هشدار دهد. یا مثلاً برنامه ای در فروشگاهی از مجموع خریدهای مشتریان میزان تخفیف هریک از آنها را مشخص می کند که در این صورت بهترین گزینه برای  این کار دستورات شرطی هستند. بطور کلی ساختار دستور if بصورت زیر می باشد .

if(statement condition)
{ statement applay
 }

 

همانطور که در ساختار کلی دستور if  می بینید شرط مورد نظر در داخل پرانتز نوشته می شود و اجرای عملیات  در صورت انعقاد آن شرط در داخل آکولاد بیان می شود. با توجه داست که شرط ها را هم می توان بصورت مثبت یا منفی نوشت و هم می توان مجموعه ای از شرایط را در آن اعمال نمود. به مثال های زیر توجه کنید.

if(!statement condition){ 
statement applay
}
if(statement1 condition && statement2 condition && statement3 condition){ 
statement1 applay
statement2 applay
statement3 applay
...
}

 

دستور else

این دستور همانطور که از نامش پیداست به معنای “در غیر این صورت” بعد از دستور شرط if  می آید و مفهوم کاربردی آن چنین است که در صورت عدم تحقق شرط مورد نظر عمل یا کنش دیگری از برنامه صادر شود و سینتکس کلی آن بصورت زیر می باشد.

 

if(statement condition){ 
statement applay
}else{
another statement applay
}

 

دستور else if

مواقعی وجود دارد که برنامه نویس مجبور است شروط چندگانه ای را بررسی نماید و اینطور نیست که در صورت تحقق شرطی ، حتماً شرط دیگری امکان تحقق یافتن را ندارد. برای مثال خالی یا پر بودن لیوان شرطی است دوگانه که از ین بعد شرط سومی قابل تصور نیست ، اما اگر محتوای لیوان را در صورت پر بودن   فرض کنیم می دانیم که که می تواند حاوی انواع مختلف باشد. در چنین مواقعی از دستورات شرطی تو در تو استفاده می کنیم. برای این کار به انتهای دستور شرطی ، دستور else if  را به همان ساختار مشخص if بکار می بریم

 

if(statement condition){ 
statement applay
 }else if(statement2 condition){
statement2 applay
}else if(statement3 condition){
statement3 applay
} ...

 

دستور switch

مواقعی نیز وجود دارد که شرط مورد نظر دارای وضعیت چندگانه متعدد و معینی است. برای مثال انواع مختلف کامپیوتر ها ، انواع نژادهای انسان و … . بدین منظور  برای بررسی شروط مورد تحقق از دستور switch استفاده می کنیم که سینتکس کلی آن به شکل زیر می باشد. در سینتکس زیر دستور break موجب خروج از ساختار switch  می شود  و به دنبال آن می توان کیس دیگری را مطرح نمود.  اگر هیچکدام از مقادیر ذکر شده درست نباشد ، دستورات default اجرا می شود.

 

switch(variable){
  case type1:
    // statement
    break;
  case type2:
    // statement
    break;
  ...
  default:
    // statement
}

 

در دستورات زیر متغیر کلی میوه دارای انواع مختلفی می باشد و بسته به نوع case یا انواع مختلف میوه واکنش خاصی از برنامه صادر خواهد شد،.

 

switch ($fruit) {
  case apple:
    echo "fruit is apple";
    break;
  case banana:
    echo "fruit is banana";
    break;
  case Orange:
    echo "fruit is Orange";
    break;
}

 

 دسته‌ها: آموزش PHP

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *