برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

وضعیت قرار گیری اکتیویتی اندروید بعد از ورود

برای تعیین نوع وضعیت قرارگیری یا تعیین پوزیشن نمایش اکتیویتی می توانید تعیین کنید که اکتیویتی مورد نظر شما  در چه جهتی نمایش داده شود. برای مثال اگر می خواهید ابتدا صفحه بالایی اکتیویتی نمایش داده شود  باید نوع Gravity  ویندوز را TOP  قرار دهید همچنان که می توانید بصورت BOTTOM یا پایین صفحه تنظیم کنید همچنین راست چپ ، و حتی تعیین محورهای افقی و عمودی با استفاده از  این کد  امکانپذیر خواهد بود:

(بیشتر…)