برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

آموزش AsyncTask در اندروید

Android AsyncTask کلاس انتزاعی ارائه شده توسط آندروید است که آزادی  بیشتری را برای انجام وظایف سنگین در پس زمینه و نگه داشتن رابط UI بدون تداخل موضوعی با  آن فراهم می کند چرا که این تداخل موضوعی موجب خطای برنامه خواهد شد.

(بیشتر…)