برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

آموزش AsyncTask در اندروید

Android AsyncTask کلاس انتزاعی ارائه شده توسط آندروید است که آزادی  بیشتری را برای انجام وظایف سنگین در پس زمینه و نگه داشتن رابط UI بدون تداخل موضوعی با  آن فراهم می کند چرا که این تداخل موضوعی موجب خطای برنامه خواهد شد.

(بیشتر…)

تردها در اندروید

آندروید تمام عملیات UI و حوادث ورودی را از یک موضوع واحد که به عنوان Main یا UI خوانده می شود، مدیریت می کند. آندروید همه رویدادهای این موضوع را در یک صف جمع می کند و این صف را با یک نمونه از کلاس Looper پردازش می کند.

آندروید با پشتیبانی از کلاس Thread برای پردازش ناهمزمان  بسته های java.util.concurrent را برای انجام کارهای پس زمینه مانند استفاده از کلاس های ThreadPool و Executor تامین می کند.

(بیشتر…)