برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

SwipeRefreshLayout در اندروید

کتابخانه اندروید شامل یک طرح جالب و غیر منتظره ای بنام : SwipeRefresLayout است. این یک روش استاندارد برای پیاده سازی الگوی  به روز رسانی در آندروید است.
با استفاده از این طرح جدید به راحتی می توان به اقتضائات مربوط به بروزرسانی صفحه پاسخ داد  ، روشی که در چند ثانیه می توان آن را انجام داد.

(بیشتر…)

چرخش صفحه در اندروید و غیر فعال کردن آن

هنگام ایجاد یک برنامه Android، صفحه های اکتیویتی که رابط کاربر را تشکیل می دهند می توانند در حالت های عمودی و افقی مشاهده شوند. از آنجا که دستگاههای Android (تلفنها و رایانه های لوحی) میتوانند در هر دو صفحه نمایش جهتگیری استفاده شوند، برای کاربر مفید است. انجام این کار با ساختن طرح بندی برای هر حالت امکانپذیر است.

(بیشتر…)

وضعیت قرار گیری اکتیویتی اندروید بعد از ورود

برای تعیین نوع وضعیت قرارگیری یا تعیین پوزیشن نمایش اکتیویتی می توانید تعیین کنید که اکتیویتی مورد نظر شما  در چه جهتی نمایش داده شود. برای مثال اگر می خواهید ابتدا صفحه بالایی اکتیویتی نمایش داده شود  باید نوع Gravity  ویندوز را TOP  قرار دهید همچنان که می توانید بصورت BOTTOM یا پایین صفحه تنظیم کنید همچنین راست چپ ، و حتی تعیین محورهای افقی و عمودی با استفاده از  این کد  امکانپذیر خواهد بود:

(بیشتر…)

دسترسی به متغیرها به صورت global یا سراسری

وقتی ما نیاز داریم که متغیرهای مختلف را در برنامه ها داشته باشیم، می توانیم  متغیر مورد نظر خود را بصورت global  یا سراسری تعریف کنیم . در اینجا، من می خواهم توضیح دهم، چگونه می توان با تعریف متغیر و کلاس بصورت سراسری در برنامه های آندروید، از این کلاس پایه بتوان در سایر کلاس استفاده نمود. بهترین راه برای انجام این کار این است که یک کلاس ایجاد کنید وآن را به نوع android.app.Application گسترش دهید و کلاس خود را در تگ برنامه در فایل AndroidManifest.xml  تعریف کنید. آندروید نمونه ای از آن کلاس را ایجاد می کند و آن را در تمام زمینه  در دسترس شما قرار خواهد داد . از این رو شما می توانید از کلاس () Context.getApplicationContext از کلاس خود در هر گیرنده / سرویس پخش / پخش در محیط برنامه (محیط) استفاده کنید.

(بیشتر…)

کار با assets در اندروید

همانطور که می دانید، Android-App می تواند برخی از فایل ها را در داخل  خود برنامه ذخیره کرد به عنوان مثال برای نصب برنامه های مورد نیاز کاربر جهت استفاده مطلوب از خود اپلیکیشن، و یا به منظور هر هدفی شما می توانید فایل های خود را در پوشه خود ذخیره کرده و آنها را در برنامه خود بارگذاری کنید. اگر شما به این روش نیاز دارید، می بایست از پوشه assets استفاده کنید که  توسط آندروید ارائه شده است.

(بیشتر…)