برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

کار با متن ها در اندروید

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

در این مبحث قصد داریم برخی متدهای مشترکی که بر روی دو ویو EditText  و TextView  قابل اعمال هست را خدمت دوستان و کاربران عزیز ارائه کنیم.

1- نحوه تعریف ایدی textview  یا EditText  در کلاس :

بعد از ایجاد textview یا Edittext  در لایوت xml   با id  مشخص آنها را به شکل زیر برای کلاس معرفی می کنیم:

TextView textshow =  (TextView)findViewById(R.id.display);
EditText textWritable = (EditText)findViewById(R.id.name);

2- مواقعی وجود دارد که بخواهیم بدون تعریف id در لایوت xml ، ایدی ویوها را براساس ارجاعات خودمان در کلاس تعریف کنیم. در این صورت از مثال زیر بهره می گیریم:

String Idtext = "display";
int yourid = getResources().getIdentifier(Idtext , "id", getPackageName());
TextView textshow = (TextView) findViewById(yourid);

3- مواقعی وجود دارد که بخواهیم متن پیشفرض یا محتوای TextView  یا EditText  دارای متن مشخصی باشد. بدین منظور از متد ()Settext  استفاده می کنیم به مثال زیر توجه کنید:

TextView textshow =  (TextView)findViewById(R.id.display);
EditText textWritable = (EditText)findViewById(R.id.name);
textshow.setText("Hello Persian Gulf");
textWritable.setText("Hello World");

4- به منظور دریافت اطلاعات متنی مربوط به EditText و انجام پردازش بر روی متن ها ضروری است آنها را به نوع String  تبدیل کنیم و سپس آنها را در متغیر جدید تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

String name = textWritable.getText().toString();

5- برای تنظیم اندازه فونت متن ها در اندروید از متدی به نام setTextSize  استفاده می کنیم . به مثال زیر توجه کنید:

EditText textWritable = (EditText)findViewById(R.id.name);
textWritable.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 25);

6- برای تنظیم نوع فونت متن ها در اندروید از کلاس Typeface  استفاده می کنیم. نحوه کار این کلاس به این شکل است که فونت مورد نظر شما را از فایل Assets گرفته و بر اساس همان نوع فونت ، فونت متن شما را تنظیم می کند. نحوه استفاده از این کلاس به شکل زیر می باشد.

Typeface typefont =  Typeface.createFromAsset(getAssets(),"font/yourfont.ttf");
textWritable.setTypeface(typefont);

7- برای تنظیم رنگ فونت از متدی بنام () setTextColor  استفاده می کنیم که با استفاده از آرگومان های متعددی، رنگ مورد نظر خود را فراخوانی می کنیم.

textWritable.setTextColor(Color.YELLOW);
textWritable.setTextColor(Color.parseColor("#FFFF66"));
textWritable.setTextColor(Color.rgb(300,1,2));

 

8- برای چینش متن ها در اندروید و بطورکلی ویوهای اندروید از متدی با نام()  setGravityاستفاده می کنیم که شکل کلی کدنویسی آن به شکل زیر می باشد.

textWritable.setGravity(Gravity.CENTER);
textWritable.setGravity(Gravity.RIGHT);
textWritable.setGravity(Gravity.LEFT);
textWritable.setGravity(Gravity.TOP);
textWritable.setGravity(Gravity.BOTTOM);

9- برای تعیین حداکثر خطوط در متن ها از متدی بنام setMaxline  استفاده می کنیم:

textWritable.setMaxLines(10);


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *