آموزش AsyncTask در اندروید

Android AsyncTask کلاس انتزاعی ارائه شده توسط آندروید است که آزادی  بیشتری را برای انجام وظایف سنگین در پس زمینه و نگه داشتن رابط UI بدون تداخل موضوعی با  آن فراهم می کند چرا که این تداخل موضوعی موجب خطای برنامه خواهد شد.

(بیشتر…)