برنامه نویسی جاوا

برنامه نویسی اندروید

اموزش برنامه نویسی

دسترسی به متغیرها به صورت global یا سراسری

وقتی ما نیاز داریم که متغیرهای مختلف را در برنامه ها داشته باشیم، می توانیم  متغیر مورد نظر خود را بصورت global  یا سراسری تعریف کنیم . در اینجا، من می خواهم توضیح دهم، چگونه می توان با تعریف متغیر و کلاس بصورت سراسری در برنامه های آندروید، از این کلاس پایه بتوان در سایر کلاس استفاده نمود. بهترین راه برای انجام این کار این است که یک کلاس ایجاد کنید وآن را به نوع android.app.Application گسترش دهید و کلاس خود را در تگ برنامه در فایل AndroidManifest.xml  تعریف کنید. آندروید نمونه ای از آن کلاس را ایجاد می کند و آن را در تمام زمینه  در دسترس شما قرار خواهد داد . از این رو شما می توانید از کلاس () Context.getApplicationContext از کلاس خود در هر گیرنده / سرویس پخش / پخش در محیط برنامه (محیط) استفاده کنید.

(بیشتر…)